null

Terminy wypłaty świadczeń 500+ oraz świadczeń socjalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uśmiechnięta kobieta trzyma na kolanach dziecko. Placem wskazuje na książę położoną na stole. Z lewej strony stołu siedzi pluszowa maskotka - miś. W prawym górnym rogu napis - 500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Od 1 stycznia 2022 r., zmieniły się zasady składa wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Obsługą przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego od dnia 1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Nowe wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w realizacji programu 500 plus znajdziecie Państwo na stronach:

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (do zakończenia postępowania). Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. Osoba, która ma przyznane świadczenie wychowawcze w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ do prawa do świadczenia wychowawczego nadal będzie obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający to świadczenie. Dotyczy to też kwestii informowania o zmianie rachunku bankowego na który ma być realizowana wypłata świadczenia wychowawczego, jak również zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Harmonogram wypłat świadczenia 500+ w 2022 roku przez Urząd Dzielnicy Bielany

 • 27 stycznia 
 • 25 lutego
 • 28 marca
 • 27 kwietnia
 • 27 maja

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.

 • 27 stycznia 
 • 25 lutego
 • 28 marca
 • 27 kwietnia
 • 27 maja
 • 27 czerwca