null

Szkolenie - "Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu jest:

 • pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;
 • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
 • powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
 • zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Grupa docelowa to:

 • osoby w wieku powyżej 18 lat,
 • zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.

Miejsce realizacji to: 

 • województwo mazowieckie,
 • województwo łódzkie,
 • województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

Tematyka szkoleń:

 1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
 2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
 3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:

Więcej informacji dotyczących projektu:
https://ekoostoja.com/2021/06/29/rozpoczynamy-realizacje-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/ lub pod numerem tel.: (+48) 782 853 257.

 

Załączniki: