null

Święto UKSW 28 maja 2002

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzień 28 maja to dzień obchodów Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest to ważne wydarzenie w życiu uniwersytetuzarówno dla wykładowców jak i studentów. Podczas tegorocznych obchodówodprawiona została Msza św. koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, której przewodniczył i homilię wygłosił J. Em. Kard. Józef Glemp-Prymas Polski i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Uroczystości obejmowały również nadanie tytuł Doktora honoris causa J. Em. Kard. Marianowi Jaworskiemu Arcybiskupowi- Metropolicie LwowskiemuObrządku Łacińskiego. W czasie Święta odbył się także mecz piłki nożnej-władze uczelni vs studenci, zakończony zwycięstwem studentów 3:0.

Święto Uniwersytetu przyciągnęło uwagę także kandydatów na studia wUniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Władze uczelni zorganizowałyakcję "otwartych drzwi", w czasie których pracownicy uczelni prezentowaliswoje osiągnięcia w zakresie różnych dziedzin naukowych oraz udzielaliinformacji o możliwości rozpoczęcia nauki w UKSW.