null

Stołeczna Policja otrzymała z budżetu Warszawy 4,6 mln zł na służby ponadnormatywne, dzięki którym patrolowane są niebezpieczne rejony naszego miasta.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Będzie bezpieczniej – dodatkowe patrole na ulicach

Od wielu lat przekazujemy Komendzie Stołecznej Policji fundusze, dzięki którym opłacani są policjanci pełniący nadprogramową służbę na ulicach miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy – Są oni kierowani w miejsca wskazane przez mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej czy w danym rejonie obecność policjanta jest niezbędna.  
Stosowne porozumienie pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, a Komendantem Stołecznym Policji zawarto 28 lutego 2018 r. Przekazane fundusze pozwolą na wystawienie 20 000 służb.

Mieszkańcy wiedzą, gdzie jest niebezpiecznie
Miejsca, które policjanci będą patrolować wskazywane są przez mieszkańców, podczas spotkań w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Biorą w nich udział obok mieszkańców, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.
W miarę poprawy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie następuje zmiana lokalizacji pełnienia służby, także według sugestii mieszkańców.

Ponadnormatywy są potrzebne
W ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 171 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 54 573 osób, pouczono 24 202 osób, ukarano mandatami karnymi 18 640 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach zagrożonych. Od lat konsekwentnie realizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym także w zakresie wsparcia finansowego policji, sprawiają, że Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Warszawa wspiera finansowo Policję
W 2018 roku stołeczny ratusz na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji planuje przeznaczyć 7 mln zł z przeznaczeniem m.in. na służby ponadnormatywne – 4 600 000 zł, nagrody pieniężne - 200 000 zł, na utrzymanie koni służbowych - 200 000 zł. oraz na zakup urządzeń oraz dofinasowanie zakupu radiowozów - 2 mln zł.