null

Spotkanie wyborcze Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, kadencja 2022 – 2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

zgodnie z §7 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r, uprzejmie zapraszam na spotkanie wyborcze podczas którego zostaną zaprezentowani kandydaci na członka Rady Seniorów  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025 oraz zostanie ustalona ostateczna lista wyborcza kandydatów na przedstawiciel mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, kadencja 2022 – 2025.

Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wejście od ul. A. Jarzębskiego).

Zgodnie z §9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami – głosuje na trzy osoby”.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z §5 ust. 3: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany”

W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w §5 ust. 3 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany. 

w.z. Burmistrza
Włodzimierz Piątkowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: