null

Spotkanie wyborcze do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023-2028

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czworo uśmiechniętych seniorów stoi obok siebie na zewnątrz budynku - trzy panie i jeden pan.

Zgodnie §6 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 244/LVI/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą Nr 252/LVII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 września 2023 r., uprzejmie zapraszam na spotkanie wyborcze, podczas którego zostaną zaprezentowani przedstawiciele mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023 – 2028.

Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. A Jarzębskiego).

Zgodnie z §9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami – głosuje na trzy osoby”.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z §4 ust. 4: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany”.

W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w §4 ust. 4 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany.

Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Grzegorz Pietruczuk

Załączniki: