null

Spotkanie przyrodnicze w rezerwacie przyrody Las Bielański

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaprasza na spotkanie przyrodnicze w Warszawie, w rezerwacie Las Bielański. Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2019 r. się na polanie widokowej, nieopodal ul. Dewajtis 3, w godzinach 11.00-18.00.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Mazowieckie rezerwaty przyrody realizowanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2018-2019 dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.  Projekt ten ma przybliżyć piękno i znaczenie rezerwatów przyrody, wyjaśnić konieczność ich ochrony (w tym m.in. ograniczony dostęp do części z nich) i zachęcić do wspólnego dbania o te tereny. Ufamy, że pokazanie piękna przyrody i uświadomienie zagrożeń przełoży się na szacunek do przyrody w myśl chińskiego przysłowia Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.

Proponujemy Państwu udział w grach i zabawach edukacyjnych, konkursach z nagrodami oraz spacerach przyrodniczych z przewodnikiem – przygotowaliśmy atrakcje dla uczestników w każdym wieku, także dla najmłodszych. Będzie to okazja do lepszego poznania wartości przyrodniczych nie tylko Lasu Bielańskiego, ale także pozostałych 11 rezerwatów przyrody znajdujących się w granicach Warszawy. W punkcie informacyjnym odpowiemy na pytania dotyczące rezerwatów przyrody, opowiemy o planowanych działaniach ochronnych, przybliżymy walory tych cennych obszarów. Na stoisku dostępne będą broszury zawierające informacje o rezerwatach przyrody znajdujących się w Warszawie i jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz mapy ukazujące szlaki udostępnione do ruchu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.