null

Spotkanie autorskie z profesorem Janem Pinowskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają na spotkanie autorskie z profesorem Janem Pinowskim, ornitologiem i ekologiem, połączone z prezentacją jego autobiografii „Z ptakami przez życie”.

Jan Krystyn Pinowski urodził się w 1930 roku w Krakowie. Po wojnie mieszkał w Bochni, gdzie zdawał maturę. W latach 1949–1952 studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a magisterium z zoologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 do 2000 roku pracował w Instytucie Ekologii PAN. Doktoryzował się (1959) i habilitował (1968) na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1989 roku.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na ekologii ptaków, w szczególności roli ptaków w krajobrazie rolniczym oraz na epidemiologicznej roli ptaków dziko żyjących. Prowadził również badania nad ekologicznymi konsekwencjami dla środowiska i człowieka transformacji terenów rolnych w tereny zabudowy podmiejskiej.

Jan Pinowski jest członkiem honorowym American Ornithological Union i Zoologickiej Společnosti Słowacji, był wiceprezydentem XX Międzynarodowego Kongresu Ornitologicznego w Nowej Zelandii, członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Towarzystwa Ekologicznego INTECOL, członkiem kilku kapituł przyznających międzynarodowe nagrody naukowe.

Termin: 23.10.2019 r.
Godz.: 17:00.
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, Sala widowiskowa, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. A. Jarzębskiego).