null

Słodkie tajemnice pszczół" budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pan Tomasz Mencina
Burmistrz Dzielnicy Bielany
pozyskał środki finansowe
na realizację zadania

„Słodkie tajemnice pszczół”
budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym
przy Szkole Podstawowej nr 133
im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

 

 

Cel ogólny

-  kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności - mieszkańców Bielan oraz budzenie szacunku do różnych form życia, kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

Cele szczegółowe:

 1. Propagowanie wiedzy na temat życia i zwyczajów pszczół wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć otwartych na terenie kącika edukacyjnego oraz ogródka dydaktycznego.           
 2.  Inspirowanie i zachęcanie do aktywnej postawy uczniów wobec problemów ochrony  środowiska.
 3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, postaw  badawczych i ekologicznych zachowań wobec owadów pszczołowatych.
 4. Poznanie roślin miododajnych.
 5. Integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi – znajdą się elementy edukacyjne  dla dzieci słabowidzących.
 6.  Integracja środowiska lokalnego poprzez organizację imprez  i zajęć o charakterze proekologicznym.

Kącik edukacyjny „Słodkie tajemnice pszczół” wraz z ogródkiem dydaktycznym jest przeznaczony dla uczniów  z klas I- VI SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ich rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców warszawskich Bielan.

Kącik edukacyjny wraz z ogródkiem dydaktycznym składa się z następujących elementów:

 • Tablica/Gra interaktywna - efekty działalności pszczół
 • Tablica/Gra interaktywna -  pszczelarstwo
 • Tablica/Gra interaktywna -  dobrodziejstwa z ula
 • Gra - światowid standard  - pszczelarstwo
 • 4 tablice edukacyjne (2 stelaże dwustronne)
 • Gra edukacyjna - ul edukacyjny
 • rośliny miododajne (18 szt. krzewów, 18 szt. bylin     

 Prowadzone przez wychowawców klas I-III oraz nauczycieli przyrody zajęcia na terenie kącika oraz ogródka dydaktycznego  będą miały charakter warsztatów naukowych  i badawczych, które umożliwią uczniom obserwację w środowisku naturalnym. Zajęcia będą odbywały się w formie pogadanki, wykładu oraz ćwiczeń praktycznych oraz obserwacji. Efektem prowadzonych zajęć będzie poszerzenie wiedzy uczniów  na temat historii pszczelarstwa, budowy owadów pszczołowatych na przykładzie pszczoły, powstawania miodu, roślin miododajnych oraz  warunków życia pszczół  i ich naturalnego środowiska, a przede wszystkim korzyści dla człowieka wynikających z istnienia i ochrony pszczół.  

W ramach realizowanego projektu ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI na temat: „Pszczoły- przyjaciółmi środowiska naturalnego i człowieka” .

Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną pokazane w zorganizowanej galerii prac w grudniu 2016r. w Dzielnicy Bielany i nagrodzone przez  Burmistrza Bielan.

Uczniowie klas 0-III z naszej szkoły w ramach realizowanego projektu będą uczestniczyć w zajęciach „Fascynujący świat pszczół”, których tematem przewodnim  są pszczoły i ich świat.W trakcie prezentacji dzieci dowiedzą się jakie są zwyczaje pszczół, oraz poznają drogę jaką pokonują od kwiatka po produkt finalny czyli miód. W czasie zajęć dzieci będą miały możliwość:

 • zajrzeć do wnętrza ula, zarówno współczesnego jak i zrobionego z pnia drzewa, ze słomy
 • dotknąć plastra pszczelego,
 • spróbować miodu i pyłku kwiatowego,
 • każde dziecko samodzielnie wykona świeczkę z prawdziwego wosku pszczelego.

Największą atrakcją będą  pszczoły, które przyjadą na prezentację  w specjalnie przygotowanym i bezpiecznym szklanym ulu, a dzieci będą mogły obserwować je przez lupę. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzyma dyplom Przyjaciela Pszczół

Zapraszamy do obejrzenia naszego kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym – Słodkie tajemnice pszczół.

 

Bieżące relacje i zdjęcia z zajęć będziemy zamieszczać na stronie szkoły.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć Kącika i ogródka – Słodkie tajemnice pszczół w albumie fotograficznym.

 

Dorota  Matuszczak- koordynator projektu

Zobacz galerię (3 zdjęć)