null

Sesja Rady w dniu 21.11.2018r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego MRB
 2. Omówienie porządku obrad II sesji VI kadencji
 3. Przemówienie zastępcy Burmistrza Pana Grzegorza Pietruczuka
 4. Ślubowanie wraz z rozdaniem świadectw nadania statusu Młodzieżowego Radnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej
 6. Głosowanie
 7. Zdjęcie pamiątkowe z zastępcą Burmistrza Panem Grzegorzem Pietruczukiem
 8. Omówienie zmian w Statucie
 9. Omówienie warsztatów związanych z festiwalami organizowanymi przez młodzież
 10. Przedstawienie pomysłów dotyczących działania i funkcjonowania MRB 
 11. Zamkniecie obrad II sesji VI kadencji MRB.
21.11.2018__1_.jpg
Zobacz galerię (5 zdjęć)
21.11.2018__2_.jpg
21.11.2018__3_.jpg
21.11.2018__4_.jpg
21.11.2018__5_.jpg