null

Sesja Rady w dniu 13.02.2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V sesji VI kadencji Młodzieżowej Rady Bielany m.st Warszawy
 2. Sprawdzenie listy obecności
 3. Odwołanie radnych z min. trzema nieobecnościami
 4. Przedstawiciel organizacji „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży” Artur Wiśniewski
 5. Informacje na temat spotkania z Panem Burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem z dnia 13.02
 6. Krótkie informacje/sprawozdanie z działalności komisji ds.:
  • ZTM-pismo
  • Promocji
  • Festiwali
 7. Podsumowanie współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Białołęki m.st. Warszawy (walentynki, perspektywy dalszej współpracy działalności)
 8. Organizacja pokazu filmowego 15.02-Walentynki-rozdzielenie zadań
 9. Wolna dyskusja-integracja
 10. Zamknięcie obrad V sesji VI kadencji MRB
img_20190213_151301_1.jpg