null

Serce Miasta - Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Teren położony między ulicami Żeromskiego, Marymoncką i Duracza jest zwiastunem bielańskiego Żoliborza, na poły ukrytego w zieleni, wypełnionego historią Warszawy i jej wartościową architekturą.

Bielany jako miejsce, w którym od lat kształtowano i hartowano zarówno ducha jak i ciało, słynie tak z Klasztoru Kamedułów, Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i historycznej ATK przekształconej ostatnio w Uniwersytet, jak i z Akademii Wychowania Fizycznego.

Budynki bielańskiej AWF są dzisiaj bez wątpienia wyznacznikiem jakości architektonicznej awangardy polskiego modernizmu międzywojnia.

Przedwojenny ferwor inwestycji akademickich i sportowych oraz ambitne plany rozwoju Centrum Bielan, w tym "Serka Bielańskiego" przerwała wojna. W okresie powojennym bardziej zajmowano się budową Huty na północnych rubieżach Dzielnicy i osiedleniem wokół niej nowej klasy robotniczej, aniżeli konsolidacją Centrum bielańskiego.

Dzisiaj nadszedł czas, odmierzany historią III-ciej Rzeczypospolitej, na kontynuację logiki przedwojennych planów urbanistycznych; czas zaprojektować i zrealizować inwestycję w obszarze centrum Bielan - to jest terenu "Serka Bielańskiego".

PROGRAM FUNKCJONALNY INWESTYCJI.
GŁÓWNA IDEA ARCHITEKTONICZNA.


Ratusz Gminy (Dzielnicy) Warszawa-Bielany ze swym placem miejskim i paradnym podjazdem oraz ogrodem złożonym z platanów i dębów położony w osi wejściowej, otwierający perspektywę widokową od strony Śródmieścia Warszawy.

Hotel i biura Budynek wysokościowy, sygnał w panoramie Stolicy oznaczający położenie Bielan w strukturze Miasta. Położony w południowo-zachodniej części Placu Ratuszowego, w parterach otwierających się nań hotelowym lobby, kawiarnią i jej tarasem.

Ośrodek kultu religijnego Zgodnie z archetypem europejskiego placu śródmiejskiego, położony w zacisznej części Placu Ratuszowego, sprzyja refleksji i duchowemu skupieniu.

Pasaże handlowe przekryte, zenitalnie oświetlone łączą Plac Ratuszowy z ulicą Kasprowicza. Południowe wyjście z metra znajdzie się w przeszklonym pasażu handlowym, osłoniętym od wiatru, śniegu i deszczu, w bezpośredniej bliskości i w kontakcie wzrokowym z Placem Ratuszowym.

Północne wyjście z metra usytuowane w pasie rozdzielającym dwa pasma ulicy Kasprowicza zapewni możliwość bezkolizyjnego poruszania się w kierunku istniejących zespołów mieszkaniowych.

Hol południowy stacji metra będzie skomunikowany z parkingami podziemnymi, tak aby mieszkańcy Bielan mogli tutaj zostawić samochód udając się do Śródmieścia metrem, a wracając kolejką podziemną, po zrobieniu niezbędnych zakupów i załatwieniu spraw w Centrum bielańskim, mogli odebrać swój samochód i bez tkwienia w korkach dojechać nim do domu.

Sklep wielobranżowy na pierwszym piętrze "górnego miasta" sąsiaduje z drugim poziomem galerii handlowych oraz restauracjami tematycznymi, zapewniając odpowiedni poziom obsługi naszego dzielnicowego Centrum.

"Górne miasto" to przede wszystkim ogród dachowy z zielenią niską i wysoką, trawami i paprociami, tworzący wraz z monumentalnymi schodami tarasowymi zamknięcie perspektywy ulicy Kasprowicza i cieszący oczy mieszkańców pobliskich, istniejących domów mieszkalnych.

Ogród dachowy jest jednocześnie przedpolem zespołu rozrywkowego, w którym swoje miejsce może znaleźć sala kinowa, klub środowiskowy z kawiarnią, kręgielnia.

W samym ogrodzie dachowym uprzywilejowane miejsce znajdzie przedszkole i sala wystawowa, którymi zarządzał będzie lokalny samorząd. Po obu stronach ogrodu dachowego budynki biurowe, które w swych wyższych kondygnacjach mieścić będą mieszkania dla młodych rodzin, studentów i tych, których przyciągnie tu panoramiczny widok Stolicy z tarasu ich dwupoziomowego mieszkania.

Użyjemy materiałów tradycyjnych, niosących duże wewnętrzne zasoby energetyczne, emocjonalne i wizualne takie jak: kamień, drewno, stal w naturalnych postaciach, przezroczyste i termoformowane szkło. Będziemy pracować z polskimi rzemieślnikami będąc mądrymi ich mądrością i doświadczeniem, dążąc do utrzymania ich niestety zanikających profesji, stanowiących o możliwości utrzymania naszej tożsamości kulturowej w świecie globalizacji.

Jak zwykle skorzystamy z ciągłości i referencji i odniesień historycznych, skorzystamy z polskiej tradycji jako osnowy, na której pojawia się obok siebie: rozwijanie dialogu kultury materialnej z przyrodą ożywioną, budowane przestrzennie dzięki najnowocześniejszym technologiom, używanym pod krytyczną kontrolą i ze świadomym sceptycyzmem. Tak aby powstała nowa wartość duchowa wyrażona piękną i funkcjonalną przestrzenią, technologią, tradycyjnymi materiałami i światłem, a tam gdzie trzeba także symboliką.