null

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 17 września 2021 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu na terenie miasta Warszawa (w rejonie al. Niepodległości).

W związku z powyższym:

  • należy monitorować jakość powietrza na stronach:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

  • śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

https://www.gov.pl/web/gov/ostrzezenia#/_/mazowieckie/wszystkie

oraz podejmować działania określone w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/2020 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe dla substancji w powietrzu.

Program jest dostępny pod linkiem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/

Załączniki: