null

Ruszyła kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Możesz zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską, a także działania interdyscyplinarne.


Aby zgłosić pomysł wystarczy  wypełnić formularz przez Internetna stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub wypełnić formularz w formie papierowej. Możesz go pobrać poniżej lub otrzymać wydrukowany w Twoim urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2018”).

Formularz możesz zgłosić od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz do 23 stycznia 2017 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Załączniki: