null

Rusza budowa kolektora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od poniedziałku 30 grudnia rozpoczyna się budowa kolektora ściekowego pod ul. Marymoncką. To największa inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaplanowana na następne dwa lata.

Kolektor ściekowy o średnicy 3 m i długości ponad 3 km zaplanowano pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej na odcinku od ul. S. Żeromskiego do komory w rejonie Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Będzie on budowany metodą bezwykopową, ale nie oznacza to, że nie są konieczne żadne prace ziemne – trzeba wykonać komory startowe i odbiorcze dla maszyn drążących, komory rewizyjne oraz łączące nowy kolektor z istniejącym Kolektorem Burakowskim. Wymaga to etapowych zmian w ruchu drogowym na ul. Marymonckiej.

I tak, od poniedziałkowego wieczoru 30 grudnia, wyłączona z ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Marymonckiej na odcinku od ul. Przy Agorze do węzła z Mostem M. Skłodowskiej-Curie a kierowcy skierowani na jezdnię zachodnią. Wcześniej, kilkaset metrów za ul. Dewajtis, wschodnia jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu a następnie za skrzyżowaniem z ul. Przy Agorze przez pas dzielący ruch poprowadzony będzie na jezdnię zachodnią. Na jezdni zachodniej (normalnie prowadzącej w kierunku południowym) prowadzony będzie ruch w obydwu kierunkach - wytyczone zostanie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Na właściwą jezdnię ul. Marymonckiej kierowcy jadący na północ powrócą przed węzłem z mostem. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała ok. pół roku.

Nowy kolektor będzie biegł równolegle do wybudowanego w 1961 r. Kolektora Burakowskiego, którym płyną ścieki z centralnych i północnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do układu przesyłowego pod Wisłą i dalej do oczyszczalni Czajka. Uruchomienie równoległego kolektora o podobnych parametrach eksploatacyjnych zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci redukując występowanie niekorzystnego zjawiska ciśnieniowego przepływu ścieków kolektorem grawitacyjnym. Ponadto inwestycja zapewni retencję nadmiaru ścieków przyczyniając się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych do Wisły, a także umożliwi czasowe wyłączanie działającego od lat sześćdziesiątych kanału konieczne do wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych. Po zakończeniu budowy odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni a przy tzw. "serku bielański" przebudowany układ drogowy. Prace mają się zakończyć w 2015 r i będą kosztowały ok. 194 mln zł.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl, www.facebook.com/infoulice. Tam też można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS oraz newsletter o utrudnieniach w ruchu w Warszawie