null

Rozpoczynamy koszenie trawników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

23 kwietnia br. zostało wstrzymane koszenie trawników na terenie dzielnicy Bielany. Od tego czasu opady deszczu przyczyniły się do wzrostu traw i roślin dwuliściennych. Na wielu trawnikach przekwitł już tak licznie kwitnący w tym roku mniszek lekarski.

Jak w tym roku będzie wyglądało koszenie trawników?

Kosimy później, kosimy rzadziej, kosimy wyżej ponieważ chcemy, żeby trawniki były bardziej zróżnicowane pod kątem biologicznym. Kosimy również po to, aby zbiorowiska roślin kwitnących latem miały miejsce do rozwoju. Kosimy trawniki, aby zahamować sukcesję drzew pionierskich.

Dobre zasady koszenia:

 • nie kosimy w czasie upałów ani podczas przewlekłych opadów deszczu,
 • zostawiamy przestrzenie niekoszone, żeby zatrzymać więcej wilgoci, poprawić warunki siedliskowe drzew i krzewów, oraz zapewnić schronienie i pokarm bezkręgowcom, ptakom i drobnym ssakom,
 • krotność koszenia uzależniamy od lokalizacji, przeznaczenia trawnika, stanu trawnika,
 • kosimy na wysokości minimum 7 cm.

Koszenie parków i skwerów rozpocznie się od 18 maja br., od zieleńca przy placu zabaw przy Broniewskiego. Trawa urosła tak bujnie, że przerasta ławki, ponadto ingeruje w rabaty i uniemożliwia wyrośnięcie bylin.

W następnej kolejności koszenie obejmie Parka Harcerskiej Poczty Polowe PW. Pozostałe tereny będą koszone według potrzeb. Parki, skwery i zieleńce (Urząd Dzielnicy Bielany)

Koszenie terenów parków (56 ha) odbywa się klika razy w roku.
Bioróżnorodność w parkach sprzyja w walce z kleszczami, dlatego zostawione są niekoszone przestrzenie, na których tworzą się naturalne łąki kwietne.

Łąki kwietne w naszych parkach:

 • Park Kępa Potocka,
 • Park przy Lesie Bielańskim,
 • Skwer im. J. Jarnuszkiewicza,
 • Ekoskwer przy ul. Bogusławskiego,
 • Park Harcerskiej Poczty Polowej,

sprzątanie odbywa się minimum 3 razy w tygodniu.

 • Pasy drogowe gminne (Urząd Dzielnicy Bielany) koszenie 3 razy w roku (20 ha), początek od połowy maja (20 ha), sprzątanie odbywa się 2 razy w tygodniu (22 ha) w poniedziałki i piątki.
 • Rezerwy drogowe (Urząd Dzielnicy Bielany) – koszenie rezerw drogowych odbywa się 2 razy w roku (36 ha), pierwsze czerwiec/lipiec, kolejne we wrześniu. Sprzątanie ulic raz w miesiącu (77 km ulic i 50 tys. m2 chodników). Koszenie rezerw drogowych jest konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.
 • Tereny będące w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (45 ha) są koszone 3,4 razy w roku (pierwsze - 25 maja, czerwiec/lipiec, wrzesień, październik)

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (początkowo susza oraz przewidywane intensywne opady deszczu) pierwsze koszenie może zostać przesunięte na początek czerwca, pozostałe uzależnione będą od potrzeb i warunków pogodowych. Prace porządkowe na terenach ZGNu (35 ha) wykonywane są przez 6 dni w tygodniu.