null

Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja? - konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stolica intensywnie się rozwija i ciągle zmienia. W tak dynamicznej sytuacji chcemy skutecznie chronić walory przyrodnicze miasta i dbać o jak najlepszą jakość środowiska, w jakim żyjemy.

Nadrzędnym celem, do jakiego dążymy, jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja tego celu będzie miała znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia warszawiaków.

Cel będzie realizowany poprzez działania pośrednie podejmowane dla poprawy sytuacji w kluczowych obszarach ochrony środowiska:

  • Jakość powietrza i ochrona klimatu
  • Hałas
  • Pola elektromagnetyczne
  • Gospodarowanie wodami
  • Powierzchnia ziemi
  • Gospodarowanie odpadami
  • Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność
  • Zagrożenia poważnymi awariami
  • Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna
  • Adaptacja do zmian klimatu

Spotkania w/s programu, mającego na celu poprawę ochrony środowiska, odbywają się w Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56. Najbliższe spotkanie pn. „Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja?” odbędzie się 3 marca (wtorek), godz. 17:00-20:00.

Więcej na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/srodowisko
 

roznorodnosc_drugie_spotkanie_druk.jpg