null

Rekrutacja 2013/2014

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od dziś rusza rekrutacja do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 mieszczącego się przy Al. Reymonta 16. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego wniosku przez rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zapisy trwają do 31 sierpnia 2013 r.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 (Gimnazjum nr 154 z internatem, Liceum Ogólnokształcące nr 141) przyjmuje chłopców w wieku 13-18 lat, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 znajduje się na stronie internetowej www.zpow.eu w zakładce dokumenty do pobrania.

Procedury:

  • Rozmowa z Dyrektorem, pedagogiem oraz psychologiem.
  • Dostarczenie przez kandydata niezbędnych dokumentów do przyjęcia.

Informacji udziela:
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Al. Władysława Reymonta 16
01-842 Warszawa
tel. 22 834 86 84
tel./fax 22 864 38 36
e-mail: zpow@polmedia.com.pl