null

Rejestracja pojazdów i zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu - WAŻNE INFORMACJE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.

---

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Zmiany organizacyjne w bezpośredniej obsłudze mieszkańców: https://piuw.um.warszawa.pl/waw/bielany/-/null
  2. Rekrutacja do szkół i przedszkoli - zmiany w sposobie dostarczania dokumentów: https://piuw.um.warszawa.pl/waw/bielany/-/null
  3. Zmiany organizacyjne dot. pracy instytucji kultury, sportu itp.:  https://piuw.um.warszawa.pl/waw/bielany/-/null

Informacje o koronawirusa w Polsce i zaleceń dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby udzielają: Główny Inspektorat Sanitarny | www.gis.gov.pl oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie | www.pssewawa.pl