null

RADA SENIORÓW DZIELNICY BIELANY KADENCJA 2018 - 2021 ZEBRANIE SELEKCYJNE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZEBRANIE  SELEKCYJNE na którym zostanie ustalona ostateczna lista wyborcza kandydatów na przedstawiciel mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2018-2021.

Zgodnie z § 7 ust 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy będącym załącznikiem do Uchwały nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r., „w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w  § 3, ust. 1, pkt 1, - [ dziewięciu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bielany], Burmistrz w ciągu 14 dniu organizuje spotkanie wyborcze”.

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uprzejmie informuje, iż w/w zebranie selekcyjne rozpocznie się w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek), o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wejście od ul. Jarzębskiego).

Zgodnie z § 9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie
z kandydatami – głosuje na trzy osoby”.

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 5 ust. 3: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany”

W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany. 

Załączniki: