null

Punkty Wsparcia Cyfrowego Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora” jest to projekt miejski realizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów.  Są to miejsca, w których wykwalifikowane osoby, zwane Doradcami Cyfrowymi, pomagają BEZPŁATNIE wszystkim Warszawskim seniorom (powyżej 60 roku życia) w oswajaniu nowoczesnej technologii poprzez indywidualne konsultacje.

Więcej informacji o wszystkich punktach na terenie Warszawy:  https://senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/punkty-cyfrowego-wsparcia-seniora