null

Przypominamy o utrudnieniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, realizuje obecnie roboty drogowe na ul. Wólczyńskiej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Conrada (z wyłączeniem skrzyżowania tych ulic).

11 sierpnia, po godzinie 22.00, została wdrożona czasowa organizacja ruchu wprowadzająca na ul. Wólczyńskiej ruch jednokierunkowy w stronę centrum. Zastosowanie takiego rozwiązania jest podyktowane zakresem zaplanowanych prac, do realizacji których konieczne jest zwężenie jezdni po obu jej stronach.

Zakład wymieni krawężniki, nawierzchnię chodników i wjazdów (wymiana asfaltu i płyt betonowych na kostkę betonową), nawierzchnię jezdni (zdjęcie starej nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej), zatok autobusowych (z nawierzchni asfaltowej na betonową). Ponadto, w granicach prowadzonych prac, zostaną wyregulowane urządzenia infrastruktury technicznej oraz wykonane dwa przykanaliki odwadniające. Ostatnim etapem będzie naniesienie na nawierzchnię jezdni oznakowania poziomego.

Zakończenie robót, zgodnie ze zleceniem, powinno nastąpić do 30 września 2013 r.