null

Przebudowa ul. Zabłocińskiej na odcinku od ul. Opatowskiej do ul. Kolektorskiej. Utrudnienia w ruchu ul. Lindego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 maja 2018 r. firma Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie UrzęduDzielnicy Bielany m.st. Warszawy przystępuje do przebudowy ul. Zabłocińskiej na odcinku od ul. Opatowskiej do ul. Kolektorskiej.

Prace polegać będą na budowie chodników, wymianie nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz budowie oświetlenia i odwodnienia ulicy.

Prosimy o nieparkowanie w miejscach trwających i planowanych robót.

Zaparkowane auta będą utrudniać prowadzenie prac budowlanych.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przebudową!

***

 

Szanowni Państwo, od 4 czerwca 2018 r. na zlecenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wykonawca
przyst
ępuje do zmiany obowiązującej organizacji ruchu na ulicy Lindego. Zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz zostaną wybudowane progi zwalniające i wyniesione tarczce skrzyżowań. W związku z powyższym kierowców czekają utrudnienia w przejeździe ww. ulicą oraz ulicami przyległymi. Ponadto prosimy kierowców o nieparkowanie samochodów, na ul. Lindego oraz stosowanie się do wprowadzonej etapowo czasowej organizacji ruchu.

Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2018 r.

Przepraszamy za utrudnienia!