null

Projekt edukacyjny książka „Baśnie bajki, bajeczki” w Przedszkolu nr 236 „Mali Odkrywcy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Książki posiadają niesamowitą wartość, rozwijają mowę, myślenie oraz pamięć, dlatego postanowiłam zrealizować projekt książka „Baśnie, bajki, bajeczki” i przez okres dwóch tygodni pracować właśnie tą metodą w grupie dzieci 3-letnich. Założeniem programu było kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, poznawanie utworów literatury dziecięcej m.in. opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka, ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

Przedszkolaki brały udział w wielu zajęciach, grach i ćwiczeniach przygotowanych przez nauczycielkę realizującą projekt, jak również  zaproszonych gości- nauczycieli P236. Do projektu zaangażowali się również Rodzice, którzy wspólnie z dziećmi włączyli się do projektu poprzez promowanie czytelnictwa w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wspólne czytanie było źródłem inspiracji dla wielu form aktywności intelektualnej i artystycznej, ale także formą relaksu. Przyniosło dużo radości o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci.

Opracowała: Marta Tabaka