null

Projekt edukacyjno-badawczy - „Ekologiczne zabawki”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Problem śmieci staje się coraz bardziej dotkliwy i globalny. Społeczeństwo jest nadal mało wrażliwe na problem śmieciowy i zanieczyszczanie środowiska. Zatem kształtowanie postaw ekologicznych winno rozpoczynać się już u progu edukacji przedszkolnej.

Dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na swój konkretno – obrazowy sposób myślenia, poznają otaczające go środowisko wszystkimi zmysłami, dlatego należy im umożliwić oglądanie, badanie, obserwowanie i eksperymentowanie dostępnymi i bezpiecznymi odpadami. Wykorzystywanie ich do upiększania swojego otoczenia przyrodniczego, wykorzystywania do powtórnego przetwarzania. Działania takie rozwijają zainteresowania, motywują do zdobywania wiedzy, dokładniejszego poznawania środowiska i przygotowują dziecko do odpowiedzialności za nie. Zatem edukacja ekologiczna winna być procesem ciągłym, trwającym przez całe nasze ludzkie życie. Dlatego też uczmy dzieci, jak korzystać ze środowiska, by żyć w zgodzie z naturą, jak stworzyć sobie możliwość świadomego wyboru miedzy zagrożeniem a zapobieganiem.

Z myślą o powyższych działaniach na rzecz ochrony i ulepszania naturalnego środowiska powstał projekt edukacyjno – badawczy „Zabawki ekologiczne”. W dniach  06.05.2021 – 13.05.2021. projekt realizowany był w grupie VI z dziećmi 5-letnimi w Przedszkolu nr 236 „Mali Odkrywcy”. Celem projektu było: kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów); rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią, zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami; wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko; rozwijanie zdolności manualnych; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i rozwijanie kreatywności 
i wyobraźni.
 
Zaczęliśmy od tworzenia siatki pytań na temat: „Ekologiczne zabawki”. Co wiemy, a czego chcemy się dowiedzieć o ekologii i ekologicznych zabawkach, segregacji i recyklingu. Na tym etapie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tematu realizowanego projektu. Badaliśmy i rejestrowaliśmy wiedzę, współpracowaliśmy ze sobą podczas zabaw słuchowych, dydaktycznych, ruchowych, badawczych. Obejrzeliśmy film edukacyjny „Dzieci segregujcie śmieci”. Działaliśmy praktycznie segregując odpady do odpowiednich pojemników. Każdy starszak rozumie, co oznacza pojęcie SEGREGACJA i RECYKLING. Wiemy jak wykorzystać odpady dając im drugie życie. W tej dziedzinie naszym ekspertem byli rodzice, którzy rozmawiali z dziećmi i przysyłali zdjęcia przedstawiające proekologiczne działania naszych przedszkolaków w ich domach. Wspólnie z rodzicami w domu dzieci wykonały Eko-zabawki, które przyniosły do przedszkola. Wszystkie zabawki były wyjątkowe i niepowtarzalne. Posłużyły do wspólnych, przyjemnych 
i inspirujących zabaw. Dzięki recyklingowi wykorzystane już raz przedmioty dostały drugie życie i sami zrobimy nowatorską zabawkę – „Ekologiczny samochód”, instrumenty muzyczne według własnego pomysłu, pojemnik na kredki, flamastry, siatkowe kamizelki i spódniczki. Urządziliśmy EKO - POKAZ MODY. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Praca nad wykonaniem stroju wywołała wiele pozytywnych wrażeń. Podczas prezentacji dzieci w całej okazałości zaprezentowały swoje stroje. Poznaliśmy materiały różnego pochodzenia: metal, plastik, papier. Podczas wykonywania doświadczeń dowiedzieliśmy się co to są metale i jakie właściwości ma magnes. Oglądając film „Drugie życie butelki PET-ulki. Poznaliśmy sposób produkcji butelek PET oraz sposobu ponownego ich wykorzystania. Dzieci brały udział w zabawach badawczych z plastikowymi butelkami. Podczas zabaw badawczych i eksperymentów z wykorzystaniem papieru poznaliśmy jego siłę i moc. Chcieliśmy dowiedzieć się jak powstaje papier? Obejrzeliśmy film popularno-naukowy dla dzieci "Dlaczego? Po co? Jak? – Papier." Zainspirowani postanowiliśmy samodzielnie zrobić papier czerpany. Wszyscy zaangażowali się w przygotowania. Działaliśmy zgodnie z ustalonym planem.

W okresie trwania projektu w naszej sali nie było tradycyjnych zabawek. Dzieci miały do dyspozycji eko-zabawki wykonane w domu, zabawki wykonane samodzielnie w przedszkolu z surowców odpadowych oraz surowce odpadowe zgromadzone na ten czas w sali. Z wielkim zaangażowaniem i niekonwencjonalnymi pomysłami dzieci samodzielnie tworzyły nowe zabawki. Każdego dnia przedszkolaki chętnie bawiły się nimi. To było niecodzienne, ciekawe i inspirujące doświadczenie dla dzieci. Kreatywność swoich działań dzieci przejawiały podczas zabaw swobodnych dostępnymi w sali surowcami odpadowymi - plastikiem, metalem, papierem. Pomysłów nie brakowało.

Przez ten tydzień dzieci zgłębiały tajemnice ekologii. Dowiedziały się, dlaczego warto segregować śmieci i jak to robić oraz po co oszczędzać wodę i energię, a także, dlaczego warto dawać przedmiotom drugie życie. Przeprowadzone eksperymenty poszerzyły wiedzę dzieci o materiałach takich jak metal, plastik, papier. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za współpracę podczas realizacji projektu „Ekologiczne zabawki”, zaangażowanie i wspaniałe przygotowywanie dzieci do wspólnych działań!