null

Projekt edukacyjno – badawczy – „Dzieci, po co segregować śmieci”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Problem śmieci staje się coraz bardziej dotkliwy i globalny. Polskie społeczeństwo jest nadal mało wrażliwe na problem śmieciowy i zanieczyszczanie środowiska. Zatem kształtowanie postaw ekologicznych winno rozpoczynać się już u progu edukacji przedszkolnej. Dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na swój konkretno – obrazowy sposób myślenia, poznają otaczające go środowisko wszystkimi zmysłami, dlatego należy im umożliwić oglądanie, badanie, obserwowanie i eksperymentowanie dostępnymi i bezpiecznymi odpadami. Wykorzystywanie ich do upiększania swojego otoczenia przyrodniczego,  wykorzystywania do powtórnego przetwarzania. Działania takie rozwijają zainteresowania, motywują do zdobywania wiedzy, dokładniejszego poznawania środowiska i przygotowują dziecko do odpowiedzialności za nie. Zatem edukacja ekologiczna winna być procesem ciągłym, trwającym przez całe nasze ludzkie życie. Dlatego też uczmy dzieci, jak korzystać ze środowiska, by żyć w zgodzie z naturą, jak stworzyć sobie możliwość świadomego wyboru miedzy zagrożeniem a zapobieganiem.

Z myślą o powyższych działaniach na rzecz ochrony i ulepszania naturalnego środowiska powstał projekt edukacyjno – badawczy  – „Dzieci, po co segregować śmieci”. W dniach  09.05. 2021 – 17.05.2022. projekt realizowany  był w grupie III z dziećmi 4-letnimi w Przedszkolu  nr 236 „Mali Odkrywcy”.  Celem projektu było: kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów); rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią, zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami; wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko; rozwijanie zdolności manualnych; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

Zaczęliśmy od tworzenia siatki pytań na temat: „Segregacja śmieci”. Co wiemy, a czego chcemy się dowiedzieć o ekologii,  segregacji i recyklingu. Na tym etapie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tematu realizowanego projektu. Badaliśmy i rejestrowaliśmy wiedzę,  współpracowaliśmy ze sobą podczas zabaw słuchowych, dydaktycznych, ruchowych, badawczych. Obejrzeliśmy film edukacyjny „Dzieci segregujcie śmieci”. Działaliśmy praktycznie segregując odpady do odpowiednich  pojemników. Każdy średniak rozumie, co oznacza pojęcie segregacja i recykling. Wiemy jak wykorzystać odpady dając im drugie życie. W tej dziedzinie naszym ekspertem byli rodzice, którzy rozmawiali z dziećmi i przysyłali zdjęcia przedstawiające proekologiczne działania naszych przedszkolaków w ich domach. Wspólnie z rodzicami w domu dzieci wykonały Eko-zabawki, które przyniosły do przedszkola. Wszystkie zabawki  były wyjątkowe i niepowtarzalne. Posłużyły do wspólnych, przyjemnych i inspirujących zabaw.

Poznaliśmy materiały różnego pochodzenia: metal, plastik, papier. Podczas wykonywania doświadczeń  dowiedzieliśmy się co to są metale i jakie właściwości ma magnes. Oglądając film „Drugie życie butelki PET-ulki. Poznaliśmy sposób produkcji butelek PET oraz sposobu ponownego ich wykorzystania. Dzieci brały udział w zabawach badawczych z plastikowymi butelkami. Podczas zabaw badawczych i eksperymentów z wykorzystaniem papieru poznaliśmy jego siłę i moc. Chcieliśmy dowiedzieć się jak powstaje papier? Obejrzeliśmy film popularno-naukowy dla dzieci Dlaczego? Po co? Jak? – Papier.

W okresie trwania projektu był jeden dzień bez tradycyjnych zabawek. Dzieci miały do dyspozycji tylko eko-zabawki wykonane w domu, zabawki wykonane samodzielnie w przedszkolu z surowców odpadowych oraz  surowce odpadowe zgromadzone na ten czas w sali. Z wielkim zaangażowaniem i niekonwencjonalnymi pomysłami dzieci samodzielnie tworzyły nowe zabawki. Każdego dnia przedszkolaki chętnie bawiły się nimi. Kreatywność swoich działań dzieci przejawiały podczas zabaw swobodnych dostępnymi  w sali surowcami odpadowymi - plastikiem, metalem, papierem. Pomysłów nie brakowało.

Przez ten tydzień dzieci zgłębiały tajemnice ekologii. Dowiedziały się dlaczego warto segregować śmieci i jak to robić oraz po co oszczędzać wodę i energię, a także dlaczego warto dawać przedmiotom drugie życie. Przeprowadzone eksperymenty poszerzyły wiedzę dzieci o materiałach takich jak  metal, plastik, papier i szkło.