null

Projekt z obszaru edukacji przyrodniczej „Idzie jesień…przez las”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 04 – 15 listopada 2021 r. realizowaliśmy projekt z obszaru edukacji przyrodniczej Idzie jesień…przez las. Podstawowymi założeniami projektu było: poszerzenie wiedzy na temat znaczenia środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie postaw ekologicznych. 

Celami głównymi projektu było między innymi: rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, utrwalanie charakterystycznych  cech jesiennego krajobrazu,  utrwalanie i poszerzanie wiadomości nt. gatunków drzew – rozpoznawanie ich po kształcie liści oraz owocach, poznawanie gatunków grzybów, pogłębianie wiedzy nt. sposobów przygotowywania się przez zwierzęta leśne do zimy, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności oraz wzbogacanie słownictwa o słowa związane z lasem. Poprzez realizację zajęć metodą projektu dzieci uczyły się: myślenia, poszukiwania, odkrywania i doświadczania. Po wyborze tematu stworzyliśmy siatkę pytań: Jak wygląda las jesienią? Jakie są grzyby jadalne i niejadalne? Jakie kolory mają liście jesienią? Jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie? Jakie są dary jesieni? Co się dzieje z liśćmi jesienią? Czy drzewa iglaste gubią igły? Czym się różnią drzewa jesienne od wiosennych?  

W czasie realizacji projektu próbowaliśmy wspólnie udzielać odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania. Zgromadziliśmy w sali kolekcję różnego rodzaju książek: albumy przyrodnicze, encyklopedie, czasopisma oraz bajki dla najmłodszych dzieci, których akcja rozgrywa się w lesie. Podczas spaceru do pobliskiego parku im. J. Jarnuszkiewicza zachwycaliśmy się pięknem wielobarwnych drzew, szukaliśmy darów jesieni  oraz układaliśmy kolorowe bukiety z jesiennych liści. Materiał przyrodniczy znaleziony podczas spacerów: z rodzicami oraz z przedszkolakami zainspirował nas do stworzenia naturalnego leśnego kącika przyrody.

W poznawaniu jesiennego środowiska leśnego pomogła nam ciekawa prezentacja multimedialna Spacer po lesie jesienią, a podczas zajęć relaksacyjnych dary z kącika przyrody umożliwiły nam poznawać las różnymi zmysłami. Działania projektowe towarzyszyły przedszkolakom podczas różnorodnych aktywności: językowych, literackich, matematycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, społecznych, rozwijających sprawność manualną oraz percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową. Podczas zajęć nasi wychowankowie mieli możliwość rozwinięcia umiejętności pracy zespołowej, współpracy i wytrwałości.

Przygotowały:

Agnieszka Cichowska
Anna Gos
Przedszkole 236 „Mali Odkrywcy”

Na zdjęciu widać kącik przyrodniczy, umieszczony na parapecie przy oknie. Na oknie przyklejone są drzewa z kolorowymi liśćmi wycięte z kolorowego papieru. Po lewej stronie na parapecie ustawione są jesienne liście. Obok nich ustawione są żołędzie w koszyku. Na środku parapetu stoi wazon otoczony mchem. W wazonie są gałęzie z jesiennymi liśćmi. Po prawej stronie parapetu ustawione są kolorowe liście oraz kawałki kory drzew. Obok kory ułożone są kasztany. Przed parapetem stoi niska ławka na której po lewej stronie stoi kosz z kolorowymi liśćmi. Obok stoi kosz z kasztanami. Po prawej stronie ułożona jest jarzębina. Z lewej strony na ławce ustawiony jest kosz z różnego rodzaju szyszkami.