null

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przychodnia NZOZ Rehmedicon (ul. Lisowska 23) jest realizatorem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.

Podstawowe założenia programu:

Finansowanie:

 • Program jest finansowany ze środków województwa mazowieckiego – brak odpłatności ze strony uczestnika Programu

Uczestnicy:

 1. osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 18 lat;
 2. osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu musi:
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe kryterium medyczne i kliniczne, weryfikowane podczas kwalifikacji do programu:

 1. osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lub U09;
 2. u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objaw COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów.

Zakres programu:

Komponent terapeutyczny:

 1. wizyta fizjoterapeutyczna wstępna,
 2. wizyty terapeutyczne – liczba wizyt uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta
 3. wizyta fizjoterapeutyczna końcowa

Komponent edukacyjny w obszarach:

 • Czym jest duszność i jak sobie z nią radzić samodzielnie?
 • Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej i jak sobie radzić z tym objawem?
 • Jak planować aktywność fizyczną

Ramy czasowe:

Program zaplanowany jest do końca 2021 roku lub do wyczerpania środków zakontraktowanych w Programie.