null

Prof. dr hab. Maciej Luniak został nominowany do wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

11 marca br. na sesji Rady Dzielnicy Bielany prof. dr hab. Maciej Luniak został nominowany do wyróżnienia, przyznawanego przez Radę m. st. Warszawy, "Zasłużony dla Warszawy”.

Pan Profesor Maciej Luniak jest znanym warszawskim ornitologiem i przyjacielem dzielnicy Bielany. Był jednym z inicjatorów ustanowienia w Lesie Bielańskim rezerwatu przyrody, jest autorem kolejnych inwentaryzacji ptaków (Luniak 1982 i 1991) oraz współautorem obszernego raportu, który powstał w 2005r., o stanie i problemach ochrony przyrody w Lesie Bielańskim.

Nominowany do wyróżnienia wielokrotnie inicjował bądź wspierał działania na rzecz ochrony bielańskiej awifauny (ptaków), np. instalacje skrzynek lęgowych dla jerzykóww wieży kościoła w Lesie Bielańskim, skrzynek dla pary sokołów-pustułek na budynku bielańskiego Urzędu Skarbowego czy skrzynek lęgowych dla ptaków na osiedlu Wrzeciono. Pan Profesor był również inicjatorem i redaktorem naukowym książki popularno-naukowej, Luniak 2010 i 2013, o bielańskiej przyrodzie - jedynej dotychczas w kraju takiej monografii. W jej napisaniu uczestniczyło 46 najwybitniejszych warszawskich przyrodników.

Specjalnością prof. Luniaka jest ornitogia (ptaki) i ekologia miasta - ochrona i kształtowanie przyrody środowisk zurbanizowanych - głównie fauny Warszawy. Prywatnie lubi obserwować ptaki w przyrodzie i jazdę na rowerze.

 

Prof. dr hab. Maciej Luniak urodził się 24.02.1936 r. w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1959r., doktorat na UW w 1968r, a habilitację w 1978r. w Instytucie Ekologii PAN, tytuł profesora w 1992r. nadany przez Prezydenta Lecha Wałęsę. W ciągu całego życia zawodowego (1960-2004) związany, jako pracownik naukowy, z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. Od 2004r. jest emerytem na prawach profesora-współpracownika oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu. Profesor jest autorem lub współautorem 199 publikacji naukowych i 220 publikacji popularno-naukowych.