null

Praktyki absolwenckie w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd m.st. Warszawy
poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich
w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany

Liczba miejsc: 1
Termin odbywania praktyki: 01 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Miejsce odbywania praktyk: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Referat Bielański Integrator Przedsiębiorczych w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany
Al. Zjednoczenia 25 w Warszawie 
Stanowisko: praktykant

Główne obowiązki praktykanta:

 • Pomoc przy obsłudze bezpośredniej beneficjentów Referatu
 • Pomoc w pracach administracyjno-biurowych związanych z zadaniami Referatu
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów do Archiwum 
 • Pomoc przy rejestracji nowych Użytkowników Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe/średnie
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości i StartUp’ów 
 • pożądane kompetencje: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty:

 • podanie o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Curriculum Vitae
 • świadectwo/dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie 
 • oświadczenie kandydata*   

* wzory podania oraz oświadczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: Rekrutacja/Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów w formie skanu w terminie do dnia 21.02.2020 r. na adres e-mail: fflorczak@um.warszawa.pl

Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 

Załączniki: