null

Powołanie Zespołu ds. wdrażania budżetu partycypacyjnego na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.

W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Zgodnie z harmonogramem pomysły zadań będą zgłaszane w pierwszych miesiącach 2014 r., następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy powołany został Zespołu ds. wdrażania budżetu partycypacyjnego na Bielanach. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Rady Dzielnicy, Rad Osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Bielan oraz pracownicy urzędu. Poniżej przedstawiamy skład zespołu.

Więcej informacji o budżecie partycypacyjnym na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/budzet-partycypacyjny-w-warszawie