null

Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Remont jezdni i chodników ul. G. Daniłowskiego w Warszawie

Data ogłoszenia: 2021-09-29
Termin składania ofert: 2021-04-16, godz. 11.00
Tryb:Tryb podstawowoy bez negocjacji
Rodzaj: Roboty budowlane


Wydruk gazet „Nasze Bielany”

Data ogłoszenia: 2021-03-16
Termin składania ofert: 2021-03-24, godz.: 11:00
Tryb: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj: Usługi


Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2021–2022

Data ogłoszenia: 2020-12-31
Termin składania ofert: 2021-02-02, godz.: 10:00
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi


Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – ETAP I - roboty zewnętrzne

Data ogłoszenia: 2020-12-22
Termin składania ofert: 2021-01-19, godz.: 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane