null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz.16.00

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2019 r.
  4. Perspektywy utworzenia jadłodajni na terenie Dzielnicy Bielany.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                             

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wojciech Borkowski


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Maciej Sotomski - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.
 

Załączniki: