null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz.15.00

(wspólnie z Komisją Budżetu Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktu 4)

 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa nr 30 parter, wejście od strony ul. Jarzębskiego.)

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2020 r.
4.      Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
5.      Sprawy różne, korespondencja.
6.      Zamknięcie posiedzenia.

.                                                                                                                                             

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wojciech Borkowski

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Załączniki: