null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 22 czerwca 2020 r. poniedziałek o godz.16.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 sala obrad nr 506, V piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisjiw dniu 14 maja 2020 r.
  4. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2019 rok.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

/-/ Wojciech BorkowskiZaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Jadwiga Göransson  – Dyrektor Specjalistycznej Poradnii Rodzinnej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 

Załączniki: