null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz.16.30

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13 czerwca br.
  4. Perspektywy rozwoju Szpitala Bielańskiego.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


Wojciech Borkowski


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Dorota Gałczyńska – Zych - Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Pan Paweł Sieńkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.
 

Załączniki: