null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Komisji z posiedzenia w dniu 30.09.2019 r. i 12.11.2019 r.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2020 rok.
  5. Sprawozdanie z działalności Wydziału Sportu i Rekreacji za rok 2019 i plan działalności na rok 2020.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski


Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
 

Załączniki: