null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
[aktualizacja na dzień: 23.03.2020 r.]

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji planowane na dzień 26 marca br. zostaje odwołane. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00

wyjazdowe posiedzenie odbędzie się w kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu 6.02.2020 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Centrum Rekreacyjno-Sportowego za rok 2019 i plan działalności na rok 2020.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski


Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor CRS  
 

Załączniki: