null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu 02.06.2020 r.
  4. Jak wygląda działalność Wydziału Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bielany oraz Centrum Rekreacyjno – Sportowego w warunkach epidemii, jakie mają problemy i jak ewentualnie Komisja może wesprzeć te działania w obecnej sytuacji.
  5. Prezentacja nowych władz Klubu Sportowego „HUTNIK”
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski


Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor CRS
Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Członkowie Zarządu Klubu Sportowego „HUTNIK”

_____________________________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Załączniki: