null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17 00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat powodów zawieszenia współpracy z Hutnikiem Warszawa
  4. Dyskusja nad przedstawioną informacją Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski


Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Dariusz Figura -  Radny Rady m.st. Warszawy
Pan Tomasz Herbich – Radny Rady m.st. Warszawy
Pani Dorota Ewa Łoboda – Radna Rady m.st. Warszawy
Pan Piotr Mazurek -  Radny Rady m.st. Warszawy
Pan Kacper Pietrusiński - Radny Rady m.st. Warszawy
Pani Agnieszka Wyrwał  - Radna Rady m.st. Warszawy
Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Pan  Maciej Purchała – Prezes Spółki Sportowej Hutnik Warszawa Sp. z o.o.   

 

Załączniki: