null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1630

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu 1 lipca 2019 r.
  4. Omówienie problemów bielańskich fundacji i stowarzyszeń (klubów) sportowych dotyczących wysokich stawek wynajmu obiektów położonych na terenie Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski


Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciel Stowarzyszenia Hutnik 1957 , ul. Marymoncka 42
Przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „ G-8 Bielany”,  ul.Szegedyńska 11
Przedstawiciel Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate, ul.Staffa 3/5

Załączniki: