null

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00

Wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w zakresie punktów 2 i 3 porządku obrad

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, sala konferencyjna, V p. (poza punktem 2 porządku obrad)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizytacja wybranych ośrodków sportowo-rekreacyjnych położonych na terenie Dzielnicy Bielany.
  3. Ocena bezpieczeństwa osób korzystających w okresie letnim z urządzeń w ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, położonych na terenie Dzielnicy Bielany.
  4. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu 1 lipca 2019 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:
Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan  Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej
Pan Lech Bielak - Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
Pani Karina Małowiejska – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bielany
Pani Agnieszka Kozieł – Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
Pan Jacek Szmidt – Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców

Załączniki: