null

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: nr 1 z dnia 30.01.2020 r. oraz nr 2 z dnia 3.03.2020 r.,
  4. Informacja w sprawie skargi na stanowisko Nr 11/XVII/2020 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek
 

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

_____________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Załączniki: