null

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 3.10.2019 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego, pn. „Miejsce spotkań sportowych dla dzieci na Rudzie”.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Koordynator Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan …………. - Wnoszący skargę
 

Załączniki: