null

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 5.02.2020 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej niezasadnego, nieuzasadnionego wydania negatywnego polecenia pracownikowi dot. oceny projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim oraz nieudzielenia odpowiedzi na przedstawione przez wnioskodawcę argumenty.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Sylwia Lacek
 

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Olga Książek - Koordynator Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan …………. - Wnoszący skargę
 

Załączniki: