null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 29 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.


Proponowany porządek obrad:
 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza zapisów w statutach bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu - dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały.
  3. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska


Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Małgorzata Dziewiecka - Radca prawny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: