null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 16 września 2020 r. (środa) o godz. 16:30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: nr 11 z dnia 19.11.2019 r., nr 14 z dnia 3.02.2020 r., nr 15 z dnia 30.03.2020 r., nr 16 z dnia 29.06.2020 r.
  4. Kontynuacja prac nad analizą zapisów w statutach bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Komisja została zwołana w zdalnym trybie obradowania na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca z 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Załączniki: