null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1630
wspólne posiedzenie z Komisją ds. Transportu Publicznego
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
w zakresie punktu 4 porządku obrad

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia Komisji z dnia 17.10.2019 r.
  4. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, po otwarciu wolskiego odcinka linii metra.
  5. Przygotowanie do wyborów Samorządu Mieszkańców Piaski – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, członkowie Komisji ds. Transportu Publicznego
Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Piaski – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: