null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00

wspólne posiedzenie z Komisją Architektury i Planowania Przestrzennego,
w zakresie punktu 2 porządku obrad

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat ul. Żeromskiego – plany związane z remontem i przebudową ulicy oraz funkcjonowaniem pawilonów handlowych.
  3. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Aleksandra Urban - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany
Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy
Przedstawiciele Zarządu  Zieleni m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: