null

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 1230

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia Komisji z dnia 23.09.2019 r.
  4. Uznanie ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego

Joanna Radziejewska
Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: